BB codes

 • Chào Khách, mua bán nhiều code gốc, mod chất lượng tại đây Shop.VuiIT.NET
 • [B], [I], [U], [S] - bold, In nghiêng, Gạch chân, Struck-through

  Basic text formatting for the wrapped text.
  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=font], [SIZE=size] - Màu chữ, Font, Size

  Advanced text formatting options for wrapped text.
  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.
  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL][email protected][/EMAIL]
  Hiển thị:
  Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

  [email protected]
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.
  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [[email protected]]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
  Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Liên kết đến một hồ sơ . Điều này thường được chèn tự động khi gắn thẻ thành viên.
  Ví dụ:
  [USER=1]Tên thành viên[/USER]
  Hiển thị:
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết
  Ví dụ:
  [IMG]https://i.imgur.com/Lfi0k1W.png[/IMG]
  Hiển thị:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn.
  Trang web được chấp thuận: Apple Music, Dailymotion, DowsFile, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Ok, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.
  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [RIGHT], [CENTER], [JUSTIFY] - Text alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.
  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  [JUSTIFY]This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block.[/JUSTIFY]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
  [JUSTIFY]This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block. This is a justified text block.[/JUSTIFY]
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.
  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
  A person nói:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Ẩn văn bản có thể dùng spoilers để nó phải được bấm bởi người xem mới có thể nhìn thấy.
  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.
  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Ví dụ:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Hiển thị:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  Ví dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [TABLE=class] - Tables (Advanced)

  Advanced table styling.
  Ví dụ:
  Option adds additional styling.
  [TABLE=noborder]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Multiple styles can be combined.
  [TABLE=collapse,right,nobackground]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [TABLE=collapse,center,alternate]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Option adds additional styling.
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2

  Multiple styles can be combined.
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2

  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
  Content 1Content 2
 • [INDENT] - Text Indent

  Canh lề văn bản. Điều này có thể được lồng vào nhau cho indentings lớn hơn.
  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Vô hiệu hóa BB code dịch trên văn bản bọc.
  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Chèn một file đính kèm tạivị trí quy định. Nếu tập tin đính kèm là một hình ảnh, một hình ảnh thu nhỏ hoặc phiên bản kích thước đầy đủ sẽ được chèn vào. Điều này thường sẽ được chèn bằng cách nhấn vào nút thích hợp.
  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CLUB] - Hidden text for club members

  Thông tin bên trong mã chỉ được hiển thị cho các thành viên của diễn đàn.
  Ví dụ:
  [CLUB][/CLUB] - Hidden text for club members
  Hiển thị:
  - Hidden text for club members
 • [DAYS=option] - Hidden text by the number of days

  Số ngày kể từ ngày đăng ký trên diễn đàn mà người dùng cần để có thể xem
  Ví dụ:
  [days=5]Hello World!![/days] - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
  Hiển thị:
  Để xem nội dung, bạn cần phảiĐăng nhập hoặc Đăng ký. - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
 • [DEMO] - BBcode Demo

  BBcode Demo
  Ví dụ:
  [demo]linkdemo[/demo]
  Hiển thị:
  hienthibbcodedemo
 • [DOWN] - BBcode Down

  BBcode Down
  Ví dụ:
  [down]linkdown[/down]
  Hiển thị:
  hienthilinkdown
 • [DOWNLOAD] - BBcode Download

  BBcode Download
  Ví dụ:
  [download]linkdownload[/download]
  Hiển thị:
  hienthilinkdownload
 • [GROUPS=option] - Hidden text for user groups

  Thẻ ẩn nội dung khỏi những người không phải là thành viên của nhóm người dùng X, Y, Z.
  Ví dụ:
  [groups=2]Hello World![/groups] - Displayed only for group members with ID 2.
  Hiển thị:
  Content of this hidden block can only be seen by members of: Registered
  - Displayed only for group members with ID 2.
 • [HIDE] - Hidden text is for users only.

  Văn bản ẩn: Chỉ dành cho người dùng.
  Ví dụ:
  [HIDE]Hello World![/HIDE] - only users see the hidden text
  Hiển thị:
  Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!
  - only users see the hidden text
 • [LIKES=option] - Hidden text by the number of likes

  Số lượt thích trên diễn đàn mà người dùng cần để có thể xem
  Ví dụ:
  [likes=5]Hello World![/likes] - Displayed only registered users whose number of likes on the forum is greater than or equal to 5.
  Hiển thị:
  Để xem nội dung, bạn cần phảiĐăng nhập hoặc Đăng ký. - Displayed only registered users whose number of likes on the forum is greater than or equal to 5.
 • [LINK] - BBcode Link

  BBcode Link
  Ví dụ:
  [link]linktuychinh[/link]
  Hiển thị:
  hienthilink
 • [POSTS=option] - Hidden text by the number of posts

  Số lượng bài đăng trên diễn đàn mà người dùng cần để có thể xem
  Ví dụ:
  [posts=5]Привет, мир![/posts] - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
  Hiển thị:
  Để xem nội dung, bạn cần phảiĐăng nhập hoặc Đăng ký. - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
 • [REPLY] - Hidden text until the user answers the thread.

  Văn bản ẩn cho đến khi người dùng trả lời chủ đề.
  Ví dụ:
  [reply]Hello World![/reply] - Displayed to users when they reply to the thread.
  Hiển thị:
  Để xem nội dung, bạn cần phảiĐăng nhập hoặc Đăng ký. - Displayed to users when they reply to the thread.
 • [REPLYANDTHANKS] - Hidden text until the user responds to the topic and clicks Like on this message.

  Văn bản ẩn cho đến khi người dùng "Trả Lời" chủ đề và nhấp "Like" trên bài đăng này.
  Ví dụ:
  [replyandthanks]Hello World![/replyandthanks] - It is displayed to users when they reply to the topic and click "I like".
  Hiển thị:
  Để xem nội dung, bạn cần phảiĐăng nhập hoặc Đăng ký. - It is displayed to users when they reply to the topic and click "I like".
 • [REPLYTHANKS] - Hidden text until the user responds to the topic or clicks Like on this message.

  Văn bản ẩn cho đến khi người dùng trả lời chủ đề hoặc nhấp Like trên tin nhắn này.
  Ví dụ:
  [replythanks]Hello World![/replythanks] - It is displayed to users when they reply to the topic or click "I like".
  Hiển thị:
  Để xem nội dung, bạn cần phảiĐăng nhập hoặc Đăng ký. - It is displayed to users when they reply to the topic or click "I like".
 • [RESOURCE=option] - Hidden text by the number of resources

  Văn bản ẩn theo số lượng tài nguyên
  Ví dụ:
  [RESOURCE=5]Hello World![/RESOURCE] - 5 resources are required to view hidden content by resource.
  Hiển thị:
  Để xem nội dung, bạn cần phảiĐăng nhập hoặc Đăng ký. - 5 resources are required to view hidden content by resource.
 • [THANKS] - Hidden text until the user clicks "Like" for this message.

  Thẻ này ẩn văn bản cho đến khi người dùng nhấp vào nút Like trong bài đăng.
  Ví dụ:
  [thanks]Hello World![/thanks] - This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  Hiển thị:
  Để xem nội dung, bạn cần phảiĐăng nhập hoặc Đăng ký. - This tag hides the text until the user clicks the <b>Like button</b> in the message.
 • [USERSID=option] - Hidden text for users by id

  Ẩn văn bản từ người dùng theo id, ngoại trừ các tham số được liệt kê trong danh sách mã BB.
  Ví dụ:
  [userids=1,2,3]Hello World![/userids] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
  Hiển thị:
  [userids=1,2,3]Hello World![/userids] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
Nội dung được gửi bởi thành viên. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.
Contact: [email protected] | VuiIT.Net phiên bản thử nghiệm.