Code - Chevereto Nulled - Code Up Ảnh Hosting | VuiIT | Giao Lưu Chia Sẻ
Resource icon

Code Chevereto Nulled - Code Up Ảnh Hosting 3.15.0

No permission to download
  • Chào Khách, mua bán nhiều code gốc, mod chất lượng tại đây Shop.VuiIT.NET


Chevereto - phiên bản mới của tập lệnh lưu trữ hình ảnh có sẵn, trong phiên bản này, lỗi khôi phục mật khẩu đã được sửa. Có thể phát hành các liên kết đến một hình ảnh đã được viết tắt thông qua TinyURL, các mã được tạo sẵn để phân phối cho các tài nguyên phổ biến, các mã để chèn vào diễn đàn, mã html, v.v. được tạo cho mỗi hình ảnh. Có thể tải xuống một hình ảnh từ một máy cục bộ hoặc từ một mạng bằng cách chỉ định một url và cũng có thể tạo các danh mục và cho phép khách truy cập tải hình ảnh trực tiếp từ trang web.
Tác giả
Phạm Văn Hoài
Downloads
3
Lượt xem
221
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Phạm Văn Hoài

Nội dung được gửi bởi thành viên. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.
Contact: [email protected] | VuiIT.Net phiên bản thử nghiệm.