Resource icon

WP Plugin WP Content Copy Protection & No Right Click (PRO) - Plugin WordPress Chặn Copy Bài Viết 11.0

No permission to download
P7XiQbv.png


Bảo vệ nội dung của bạn khỏi bị chọn và sao chép.
Không ai có thể nhấp chuột phải vào hình ảnh từ trang web của bạn nếu bạn không muốn.
(* MỚI) Có toàn quyền kiểm soát Nhấp chuột phải hoặc menu ngữ cảnh.
Hiển thị thông báo cảnh báo, khi người dùng nhấp chuột phải vào hình ảnh, hộp văn bản, liên kết, văn bản thuần túy, v.v.
Tắt các phím CTRL + A, CTRL + C, CTRL + X, CTRL + S hoặc CTRL + V hoặc CTRL + U.
(* MỚI) Làm mờ hình ảnh của bạn một cách nhanh chóng.
Phong cách in rất hiện đại.
Loại trừ hình ảnh theo tên và kích thước (theo cách thủ công) khỏi watermarking:
Quản trị viên có thể loại trừ các trang hoặc bài đăng được bảo vệ khỏi bản sao.
Quản trị viên có thể tắt bảo vệ sao chép cho người dùng quản trị. (Nếu quản trị viên ở đó, bạn không cần phải bảo vệ nó.)
Các loại trừ khỏi bảo vệ có thể được áp dụng cho bất kỳ loại người dùng nào.
Bảo vệ hình ảnh tích cực (Người dùng chuyên nghiệp không dễ hoặc không thể lấy cắp hình ảnh của bạn!).
Tương thích với tất cả các khung chủ đề chính.
Tương thích với tất cả các trình duyệt chính.
Bạn cũng có thể chọn nơi Plugin này sẽ hoạt động dưới dạng Tất cả các Trang (bao gồm Trang chủ và tất cả các Trang và Bài đăng khác), Trang chủ hoặc Trang tùy chỉnh / Bài đăng bằng cách sử dụng tùy chọn Trang Cài đặt. đặt.
Nhiều lớp bảo vệ văn bản và hình ảnh.
Bật Nhấp chuột phải vào siêu liên kết hoặc bất kỳ loại phần tử nào được thêm vào.
Thực hiện hành động khi JavaScript bị tắt.
Chế độ đối lập để chỉ bảo vệ một số URL nhất định.
Giao diện phẳng mới.

3mI0nzE.jpg
Tác giả
Phạm Văn Hoài
Downloads
0
Lượt xem
28
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Phạm Văn Hoài

Online Statistics

Thành viên trực tuyến
0
Khách ghé thăm
2
Tổng số truy cập
2

Forum Statistics

Chủ đề
521
Bài viết
1,021
Thành viên
1,255
Thành viên mới nhất
huynhhuu9x

Website