Hướng Dẫn Chuyển Hướng Trang Web (redirect) Bằng HTML

X

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
20/3/19
601
37
28
Chuyển hướng trang web (redirect) là gì?
Redirect (chuyển hướng) là việc khi người dùng xem một trang web thì được chuyển sang một trang web với tên miền khác. Ví dụ, khi truy cập www.trang-web-cũ.com thì người dùng được chuyển hướng tới www.trang-web-mới.com. Trường hợp này người dùng gõ vào thanh địa chỉ là www.trang-web-cũ.com nhưng sau khi được redirect (chuyển hướng) thì địa chỉ trên thanh địa chỉ sẽ nhảy sang www.trang-web-mới.com.

Các lý do chuyển hướng trang web
Lý do 1: Bạn dùng trang web mới với tên miền (domain) mới và không sử dụng trang web cũ nữa nhưng muốn người dùng truy cập trang web cũ sẽ vào trang web mới
Đây là trường hợp bạn thay đổi sang trang web mới và muốn người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ mới của bạn nhưng chưa cần nhớ tên miền của trang mới.

Lý do 2: Bạn muốn trang nào đó được redirect sang trang bạn muốn
Ví dụ, bạn muốn http://trang-của-bạn.com tự chuyển hướng sang http://www.trang-của-bạn.com. Tức là tên miền trần (naked, tức không có gì trước tên miền chính của bạn) chuyển sang www. Tôi gặp trường hợp này khi dùng tên miền trần để trỏ tới web hosting để sử dụng email, nhưng www lại dùng dịch vụ web của Google Sites chẳng hạn.

Hay ví dụ như khi bạn bán sản phẩm A và sản phẩm này đã hết bán, do đó khi người dùng vào trang sản phẩm thì được chuyển hướng tới trang đầu (top page).

Lý do 3: Chuyển hướng index.html sang index.php
Ví dụ trang cũ của bạn là trang tĩnh và index.html tự động hiển thị khi truy cập, nhưng bạn đã làm trang mới với nhiều tính năng bằng PHP. Do thiết lập máy chủ mà index.html được hiển thị trước index.php. Người dùng đã quen index.html sẽ tiếp tục truy cập trang này, do đó tốt nhất là dùng HTML để tự động chuyển hướng sang index.php.

Các cách chuyển hướng
Cách 1: Chuyển hướng bằng bản gi tên miền
Bạn đặt bản ghi chuyển hướng (redirect record) trong màn hình quản lý tên miền của bạn từ tên miền cũ sang tên miền mới. Việc này đòi hỏi cần chút kiến thức về tên miền.

Cách 2: Chuyển hướng bằng HTML
Tôi hướng dẫn cách chuyển hướng một trang index.htm sang một trang mới. Nội dung trang index.html như sau:

HTML:
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="refresh" content="1;url=http://www.trang-mới.com">
    <script type="text/javascript">
      window.location.href = "http://www.trang-mới.com"
    </script>
    <title>Page Redirection</title>
  </head>
  <body>
    If you are not redirected automatically, follow the <a href='http://www.trang-mới.com'>link to our homepage.</a>
  </body>
</html>

Ví dụ, địa chỉ trần http://trang-của-bạn.com là trỏ tới web hosting, còn http://www.trang-của-bạn.com lại trỏ tới Google Sites hay WordPress, và bạn muốn địa chỉ trần tự động chuyển hướng sang http://www.trang-của-bạn.com. Trường hợp này, hãy tạo file index.html có nội dung như trên và tải lên thư mục trang web của web hosting.