Share Hosting Hosting Free 20GB 2019

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
426
11
18
#1


20GB Storage
cPanel
Unlimited Inodes
PHP 5.6, 7.0, 7.1 and 7.2
Rewrite Enabled
Softaculous
Live Chat Support & Tickets
Able to modify custom PHP.ini for your site (.htaccess based)

Name Sever

  • ns1.flowinity.com
  • ns2.flowinity.com

Link Đăng Ký:
Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!
 Sửa lần cuối: