Hướng Dẫn - Hướng Dẫn Cài Đặt CyberPanel Trên VPS CentOS 7 Mới Nhất 2019 | VuiIT | Giao Lưu Chia Sẻ

Hướng Dẫn Hướng Dẫn Cài Đặt CyberPanel Trên VPS CentOS 7 Mới Nhất 2019

  • Chào Khách, mua bán nhiều code gốc, mod chất lượng tại đây Shop.VuiIT.NET

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
20/3/19
538
23
18
#1

Chuẩn bị cài đặt CyberPanel
Tất nhiên bạn sẽ cần một máy chủ với tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào ssh. Bạn không biết mua vps ở đâu, có thể xem qua Vultr.
nhấp vào Banner để đăng ký và nhận được 50$ Miễn Phí khi nạp tiền vào tài khoản

Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Để cài đặt được CyberPanel bạn cần một máy chủ với cấu hình như sau:

  • CentOS 7 hoăc Ubuntu (18.04 , 18.10)
  • Ram tối thiểu 1GB
  • Ổ cứng tối thiểu 10GB
Đăng nhập vào máy chủ qua SSH. Bạn không biết sử dụng ssh như nào, xem hướng dẫn bên dưới:
Bắt đầu quá trình cài đặt CyberPanel
Chạy lệnh dưới đây để bắt đầu cài đặt CyberPanel:


Mã:
sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)
– Nó sẽ check RAM và ổ cứng hệ thống của bạn rồi đưa ra một số lựa chọn như ở dưới.

Bạn hãy chọn,

  1. Cài đặt CyberPanel
  2. Cài đặt Addon
  3. Thoát
Ở Đây mình cài trên VPS mới nên sẽ chọn 1 và nhấn Enter
You are runing on root…
Checking OS…
Detecting CentOS 7.X…
Pre-flight check completed…
Process check completed…
CyberPanel Installer v2.0
1. Install CyberPanel.
2. Install Addons.
3. Exit.
Please enter the number[1-3]: 1
– Lựa chọn cài đặt
  1. Cài CyberPanel với OpenLiteSpeed
  2. Cài CyberPanel với LiteSpeed Enterprise
  3. Thoát

CyberPanel Installer v2.0
RAM check : 81/991MB (8.17%)
Disk check : 1/25GB (6%) (Minimal 10GB free space)
1. Install CyberPanel with OpenLiteSpeed.
2. Install Cyberpanel with LiteSpeed Enterprise.
3. Exit.
Please enter the number[1-3]: 2
– Ở đây mình chọn 1 để cài CyberPanel với OpenLiteSpeed.

Tiếp theo,

– Nó sẽ yêu cầu bạn nhập serial number của LiteSpeed WebServer Enterprise (khi bạn đăng ký nó sẽ gửi kèm theo email).

– Yêu cầu bạn xác nhận mã serial. Chọn y

– Yêu cầu bạn tạo password cho admin. Sẽ có 3 lựa chọn là d – để pass mặc đinh, r – tạo password random, s – bạn tự tạo pass.

– Tiếp theo, nó sẽ hỏi bạn một số thứ như: thay thế file JS/CSS thành JS Delivr, cài Memcached, LiteSpeed Memcached, Redis. Mình chọn y để cài đặt tất cả.

Please input your serial number for LiteSpeed WebServer Enterprise:Ui5N-+Xf6-g3Wq-geIQ
The serial number you input is: Ui5N-+Xf6-g3Wq-geIQ
Please verify it is correct. [y/N]y
Please choose to use default admin password 1234567, randomly generate one (recommended) or specify the admin password?
Choose [d]fault, [r]andom or et password: [d/r/s] r
Admin password will be provided once installation completed…
Replace JS/CSS files to JS Delivr?
This may improve panel loading speed in Asia Pacific region…
Please select [y/N]: y
Install Memcached extension for PHP?
Please select [y/N]: y
Install LiteSpeed Memcached?
Please select [y/N]: y
Install Redis extension for PHP?
Please select [y/N]: y
Install Redis?
Please select [y/N]: y
Cuối cùng, bạn chờ quá trình cài đặt khoảng 10 – 15 phút, sau khi cài CyberPanel thành công bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập như sau:

 


Sửa lần cuối:

Nội dung được gửi bởi thành viên. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.
Contact: [email protected] | VuiIT.Net phiên bản thử nghiệm.