Share Miraculous Nulled - Theme WordPress Giống Nhạc Của Tôi

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
422
10
18
#1

Miraculous – Online Music Store WordPress Theme is a streaming music service. By which you can play any music at any time. Miraculous Online Music Store WordPress Theme is designed very neat and clean, and 100% responsive. This music website theme is designed in such a way that you can use this for any online music store. This music website theme has dozens of unique features and layouts which empower you to create professional music store. Also, the purpose of this music store theme is to provide a platform for musicians, artists, and everyone working in the entertainment industry like Orchestra, Sound Store, Online Radio Station, etc.
At the point when words blur, music talks.” Do you feel your melodic ability or music office is blurring without end? Well at that point it’s a great opportunity to buzz up your music aptitudes with a delectable music website.
The Miraculous – Online Music Store WordPress Theme is packed with many features which allows you to play uninterrupted music while browsing other pages. Basically, this music website theme contains two versions: Light and Dark, which looks so wonderful.

Miracificent - Cửa hàng âm nhạc trực tuyến WordPress Theme là một dịch vụ phát nhạc trực tuyến. Qua đó bạn có thể phát bất kỳ bản nhạc nào bất cứ lúc nào. Cửa hàng âm nhạc trực tuyến kỳ diệu WordPress Theme được thiết kế rất gọn gàng và sạch sẽ, và đáp ứng 100%. Chủ đề trang web âm nhạc này được thiết kế theo cách mà bạn có thể sử dụng cho bất kỳ cửa hàng âm nhạc trực tuyến nào. Chủ đề trang web âm nhạc này có hàng tá các tính năng và bố cục độc đáo cho phép bạn tạo ra cửa hàng âm nhạc chuyên nghiệp. Ngoài ra, mục đích của chủ đề cửa hàng âm nhạc này là cung cấp một nền tảng cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ và tất cả mọi người làm việc trong ngành giải trí như Dàn nhạc, Cửa hàng âm thanh, Đài phát thanh trực tuyến, v.v.
Tại thời điểm khi lời nói mờ đi, âm nhạc nói chuyện. Bạn có cảm thấy khả năng giai điệu hay văn phòng âm nhạc của mình bị mờ đi không có hồi kết? Tại thời điểm đó, nó có một cơ hội tuyệt vời để nâng cao năng khiếu âm nhạc của bạn với một trang web âm nhạc hấp dẫn.
The Miracious - Theme nhạc trực tuyến WordPress Store được tích hợp nhiều tính năng cho phép bạn phát nhạc không bị gián đoạn trong khi duyệt các trang khác. Về cơ bản, chủ đề trang web âm nhạc này có hai phiên bản: Ánh sáng và Bóng tối, trông rất tuyệt vời.


Demo:Download Miraculous V1.0.6 Nulled:
Link 1:

Link 2: