Apk Mod Mobile Royale Mod God Mode, High Damage

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
422
10
18
#1
Publisher: IGG.COM
Genre: 3D, Online, Strategy
Latest Version: 1.4.1
Size: 62M
MOD Features: God Mode, High Damage
Platforms: Android 4.1
App ID: com.igg.android.mobileroyale
A great war is about to end. Your army, though bruised but still in good spirits, decided to carry out the final suicide attack. In the middle of the fierce battle, the situation seemed to be in a standstill. Then you unleash a decisive blow: the dwarf army raids from behind the enemy and smashes into the enemy archer, at the same time your powerful dragon plunges and burn everything. When your warriors take down the enemy’s last general, enemy soldiers also flee. Every tough fight takes you closer to your goals. Vollandia has been separated for a long time, it is time to merge into one.
Một cuộc chiến vĩ đại sắp đi đến hồi kết. Đội quân của bạn, dù bầm dập nhưng vẫn giữ nhuệ khí, quyết định thực hiện đợt tấn công cảm tử cuối cùng. Giữa màn tên bay đạn lạc, tình hình dường như rơi vào bế tắc. Thế rồi bạn tung ra đòn quyết định: đội quân người lùn đột kích từ phía sau kẻ thù và nện búa vào cung thủ đối phương, cùng lúc đó con rồng mạnh mẽ của bạn lao xuống và phun lửa thiêu đốt mọi thứ. Khi chiến binh anh hùng của bạn hạ gục tướng lĩnh cuối cùng của địch, thì binh lính đối phương cũng tháo chạy. Mỗi chiến thẳng gian nan lại đưa bạn đến gần mục tiêu của mình hơn. Vollandia bị chia cắt đã lâu, đã đến lúc phải hợp nhất về một mối.

Download Mobile Royale Mod V1.4.1:
File APK:

Link 1: https://upfile.top/file/1QE90FL6EKX
Link 2: https://dowsfile.com/file/6PE62F4OMD0
Link 3:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

File OBB:
Link 1: https://upfile.top/file/ZJG0OF6WDY6
Link 2: https://dowsfile.com/file/MOD7YFR72E6
Link 3:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Download Mobile Royale Mod V1.3.4:
File APK:

Link 1: https://dowsfile.com/file/R0G2ZFXK7DO
Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

File OBB:
Link 1: https://dowsfile.com/file/K3E3ZFVN8ER
Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.Download Mobile Royale V1.3.2 (No Mod):
File APK:

Link 1: https://dowsfile.com/file/6OGMZFN88DP
Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

File OBB:
Link 1: https://dowsfile.com/file/PVENXFM4WGQ
Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Download Mobile Royale Mod V1.3.2:
File APK:

Link 1: https://dowsfile.com/file/84EKXFLPRGO
Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

File OBB:
Link 1: https://dowsfile.com/file/KVDLVF8QLEW
Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 Sửa lần cuối:

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
422
10
18
Update V1.3.4
 

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
422
10
18
Update V1.4.1