Hướng Dẫn Report FAQ Không Cần CMND

X
4/4/19
8
0
1
Fake IP Tại Link :
View hidden content is available for registered users!

Link Vào Report :
View hidden content is available for registered users!

DÒNG 1 : Mail Của Bạn
DÒNG 2 : Tên Nạn Nhân
DÒNG 3 : Url Nạn Nhân
DÒNG 4 : Id + @facebook.com
DÒNG 5 : Dưới 9 tuổi
DÒNG 6 : Hóng Die Chọn Tệp : IB Facebook Lĩnh Để Nhận 2 Ảnh Nam + Nữ
Úp Xong Hóng Die
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7/4/19
1
0
1
Fake IP Tại Link :
View hidden content is available for registered users!

Link Vào Report :
View hidden content is available for registered users!

DÒNG 1 : Mail Của Bạn
DÒNG 2 : Tên Nạn Nhân
DÒNG 3 : Url Nạn Nhân
DÒNG 4 : Id + @facebook.com
DÒNG 5 : Dưới 9 tuổi
DÒNG 6 : Hóng Die Chọn Tệp : IB Facebook Lĩnh Để Nhận 2 Ảnh Nam + Nữ
Úp Xong Hóng Die
Link fb bro oi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: