Share Slippa v2.6 - Code Bán Tên Miền, Bán Website

#1
Nó là một tập lệnh thị trường nâng cao dựa trên PHP. Cho phép người dùng tạo thị trường kỹ thuật số trong vài giây. Slippa Marketplace hiện hỗ trợ bán tên miền, trang web và doanh nghiệp trực tuyến. Quản trị viên có thể dễ dàng định cấu hình tất cả các chức năng của thị trường thông qua chính bảng điều khiển quản trị, vì vậy không yêu cầu kỹ năng lập trình. Slippa có nhiều tính năng mà các thị trường kỹ thuật số hàng đầu làm được, chẳng hạn như xác...

Demo:

Download:
 Nội dung được gửi bởi thành viên. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.
Contact: [email protected] | VuiIT.Net phiên bản thử nghiệm.