Share Smart Hospital V2.0 Nulled - Code Quản Lí Bệnh Viện

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
Top Poster Of Month
20/3/19
423
10
18
#1

Smart Hospital is Modern and Complete Hospital Automation Software that suites to almost every hospital or medical institution from patient OPD visits to Operation to Pathology Test etc. It includes 25+ modules with 9 inbuilt users (Super Admin, Admin, Doctor, Accountant, Pathologist, Radiologist, Nurse, Receptionist and Patient) panel.

Đây là phần mềm hiện đại và toàn diện cho tự động hóa bệnh viện, phù hợp với hầu hết mọi bệnh viện hoặc cơ sở y tế: quản lý các chuyến thăm, hoạt động, bệnh lý của bệnh nhân OPD, v.v. Hệ thống bao gồm hơn 25 mô-đun với 9 nhóm người dùng tích hợp (Super Admin, Admin, Bác sĩ, Kế toán, Nhà nghiên cứu bệnh học, Bác sĩ X quang, Y tá, Lễ tân và Bệnh nhân).

Demo:


Download: