Hướng Dẫn Sửa Lỗi "the site is currently being upgraded. please check back later" Khi Cập Nhật Phiên Bản Lên Xenforo Mới

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
423
10
18
#1
the site is currently being upgraded. please check back later

Lỗi khi bạn cập nhật phiên bản xenforo mới và chưa mua bản quyền.
Lỗi bắt đầu xuất hiện từ xenforo V2.1.3

Chạy Đường Dẫn Yourdomain/install
Xem Video Hướng Dẫn Sửa: