Share [TH] Emojify Pro 1.0.0 - Biểu Tượng Cảm Xúc Ở Mọi Nơi XenForo 2

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
423
10
18
#1


Ngôn ngữ Emoji đang phát triển. Thật khó để theo dõi các xu hướng mới nhất trên Internet và áp dụng chúng cho các dự án của bạn. Emojify Pro cứu bạn khỏi điều này và làm cho cuộc trò chuyện của bạn thú vị. Nắm bắt kỷ nguyên xã hội hiện đại với Emojify Pro. Emojify Pro cho phép người dùng của bạn giao tiếp bằng biểu tượng cảm xúc.
Khả năng:
- Luôn cập nhật thảo luận của diễn đàn bằng cách giải mã tất cả các tin nhắn trong biểu tượng cảm xúc chứa đầy biểu tượng cảm xúc
- Thay thế nhiều từ thường được sử dụng và số trên biểu tượng cảm xúc trên tất cả các diễn đàn của bạn.
- Thể hiện thông điệp người dùng trực quan thông qua biểu tượng cảm xúc
- Cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các tin nhắn được dịch bằng biểu tượng cảm xúc để giúp người dùng chấp nhận thay đổi
- Hiển thị văn bản gốc để giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi trong chế độ học tập

Demo


Dowload
Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!