Share UI.X Classic Dark Nulled - Theme Xenforo

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
423
10
18
#1


UI.X cho XenForo 1 là mẫu hàng đầu ban đầu từ ThemeHouse / Audentio. Mặc dù giao diện đã được nâng cấp trong UI.X 2, chúng tôi đã quyết định sử dụng cùng màu sắc, phông chữ và giao diện tổng thể như trong XenForo 1 cho phiên bản tối. UI.X Classic Dark đã được cập nhật với UI.X 2 Framework, đi kèm với nhiều tính năng mới.

UI.X Classic Dark 2.0.12.0 - XF 2.0.x
Link : https://upfile.top/file/XZJG0OFWDY6
Link 1: https://dowsfile.com/file/M3D4RFRO0D8
Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.


UI.X Classic Dark 2.1.1.2.0 - XF 2.1.x
Link : https://upfile.top/file/ZLXGJQFRD79
Link 1: https://dowsfile.com/file/0XG52FP4XGZ
Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 Sửa lần cuối:

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2019
20/3/19
423
10
18