Share XenForo Nulled - Code Tạo Forum Miễn Phí

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
20/3/19
447
15
18
#1


XenForo 2.1.4 hiện có sẵn để tải xuống. Chúng tôi khuyên tất cả người dùng sử dụng các phiên bản trước của XenForo 2.1 nâng cấp lên phiên bản này để tăng tính ổn định.

Danh sách các thay đổi:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Thực hiện một số cải tiến trong cấu trúc nhập khẩu.Đáng chú ý là giờ đây đã có thể thực hiện nhập khẩu đa luồng để sử dụng tốt hơn bộ xử lý đa lõi. Nếu bạn bắt đầu nhập thông qua CLI và thêm tùy chọn - các quy trình có giá trị lớn hơn 1, thì một số quy trình PHP sẽ được sử dụng để thực hiện nhập thay vì một lõi CPU, được sử dụng theo mặc định trong PHP. Kết quả của bạn có thể khác nhau, nhưng với số lượng quy trình được đặt bằng số lượng lõi vật lý trên máy chủ đủ mạnh, bạn sẽ nhận thấy hiệu suất tăng đáng kể.

Bạn cũng có thể chạy lệnh nhập với tùy chọn mới --finalize, sẽ tự động bắt đầu giai đoạn xây dựng lại sau khi nhập dữ liệu hoàn tất.

Nếu Bị Lỗi Khi Cập Nhật Vui Lòng Xem Hướng Dẫn Này:


Download XenForo 2.1.7 Nulled:
Link 1:

Link 2:


Download XenForo 2.1.4 Nulled:
Link 1:

Link 2:

Download XenForo 2.1.3:
Link : https://upfile.top/file/6OGMZFOZDP4
Link 1:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Link 2: https://dowsfile.com/file/K3E3ZFV6LER
Link 3:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 Sửa lần cuối:

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
20/3/19
447
15
18
Update V2.1.3
 

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
20/3/19
447
15
18
Update V2.1.4
 

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
20/3/19
447
15
18
update v2.1.7
 
16/3/20
1
0
1
Fix lỗi gửi mail xác thực tài khoản sao vậy bác
à bác có chỗ donate k , em muốn ủng hộ
 

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
20/3/19
447
15
18