Share XeroChat Nulled - Code Bot Tiếp Thị Cho Facebook

  • Chào Khách, mua bán nhiều code gốc, mod chất lượng tại đây Shop.VuiIT.NET

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
Top Poster Of Month
20/3/19
495
17
18
#1


XeroChat is the Best Multichannel Marketing Application (White Labeled).
Combine with all powerful tools like Messenger BOT Builder, Comment BOT Builder, Messenger Broadcaster, Facebook Poster, RSS Poster, Existing Messenger Subscribers Import,SMS marketing, search marketing, comparison marketing & many other features , XeroChat is the best choice for your daily marketing solutions.
The best part of this system is you can broadcast Promotional Message to Messenger Subscribers.
You can import unlimited Facebook accounts, unlimited Facebook pages. It’s a white label multi-user system, so you can create unlimited users as well to use the system.

XeroChat là ứng dụng tiếp thị đa kênh tốt nhất (được dán nhãn trắng).
Kết hợp với tất cả các công cụ mạnh mẽ như Messenger BOT Builder, Comment BOT Builder, Messenger Broadcaster, Facebook Poster, RSS Poster, Đăng ký Messenger hiện tại Nhập, tiếp thị SMS, tiếp thị tìm kiếm, tiếp thị so sánh và nhiều tính năng khác, XeroChat là lựa chọn tốt nhất cho tiếp thị hàng ngày của bạn các giải pháp.
Phần tốt nhất của hệ thống này là bạn có thể phát Tin nhắn quảng cáo đến những người đăng ký Messenger.
Bạn có thể nhập tài khoản Facebook không giới hạn, trang Facebook không giới hạn. Nó có một hệ thống nhiều người dùng nhãn trắng, vì vậy bạn có thể tạo người dùng không giới hạn để sử dụng hệ thống.


Demo:


Download XeroChat V4.0.1 Nulled:
Link 1:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Download V1.2:
Link 1:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 
Sửa lần cuối:

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
Top Poster Of Month
20/3/19
495
17
18
Update XeroChat V4.0.1 Nulled
 
Nội dung được gửi bởi thành viên. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các thông tin do thành viên đưa lên trừ thông tin nội bộ.
Contact: [email protected] | VuiIT.Net phiên bản thử nghiệm.